Sedan 1991 har Pelago film producerat över 15 produktioner tillsammans med, bland annat, SVT och YLE.


Hertiginnans sista resa är inte bara en välgjord dokumentär [...] Framförallt berättar den sin historia på ett välsmort och intresseväckande sätt.
— Hufvudstadsbladet, 5 december 2013


Ro, ro till fiskeskär

Filmen är inspelad på Kökar i Ålands syd-östra skärgård. De medverkande i filmen har själva upplevt den här tiden och tidigare aktivt deltagit i fisket.

Fisket var ända fram till 1950-talet huvudnäring i den åländska skärgården. Det viktigaste var strömmingsfisket på sensommaren och hösten. Familjerna flyttade då ut till fiskelägena i yttersta havsbandet och vistades där så länge säsongen pågick. Den saltade strömmingen såldes till Stockholm, Reval och Helsingfors. Filmen är inspelad på Kökar i Ålands syd-östra skärgård. De medverkande i filmen har själva upplevt den här tiden och tidigare aktivt deltagit i fisket.

Filmen visar hur man levde ute på fiskelägena. Vi får en inblick i det dagliga livet; förberedelserna, resan ut, skötarna läggs, strömmingen gälas och saltas. Men också andra delar av livet skildras, som umgänge i stugorna och dans på bergen. Filmen är inspelad på Kökar i Ålands syd-östra skärgård. De medverkande i filmen har själva upplevt den här tiden och tidigare aktivt deltagit i fisket.

Filmen är inspelad på Kökar i Ålands syd-östra skärgård. De medverkande i filmen har själva upplevt den här tiden och tidigare aktivt deltagit i fisket.

Regi, foto, klipp: Per-Ove Högnäs

Musik: Åke Sandström och Staffan Lundmark

Produktion: Pelago Film i samarbete med Finlands TV/FST 1993

Längd: 30 min


Den tatuerade ålänningen (1994)

På Åland har tatueringar alltid varit starkt förknippat med sjömansyrket. Tidigare var det nästan uteslutande sjömän som bar tatueringar. Det är först under senare tid det blivit vanligt bland andra grupper på Åland att tatuera sig.

I filmen medverkar fyra personer som alla bär på på tatueringar med olika motiv och symbolvärde. Idag är motiven mer sofistikerade än förr. Men fortfarande är tatueringar markering på grupptillhörighet, som filmens raggare som har sitt favoritbilmärke på armen och sjömannen med fartygsmotiv på kroppen.

Regi, foto, klipp: Per-Ove Högnäs

Musik: Erik Petersen

Längd: 22 min

Produktion: Pelago Film i samarbete med Finlands TV/FST 1994


En fest för framtiden (1996)

En film av Per-Ove Högnäs

En dokumentär om några människor på ön Kökar i den åländska ytterskärgården. En ö med 300 personer som plötsligt rycks in i EU och allt förändras. Filmen berättar om Krister som varje morgon stiger upp klockan fyra för att transportera mjölk. Om jordbrukarhustrun Greta som tycker att herrarna i Bryssel kunde göra något annat än övervaka vad de odlar. Om Katarina som aldrig kan tänka sig att flytta tillbaka till staden och om spelmannen Albin som drömmer om gamla tider. Alla förberder de den stor festen, sommarfesten, som är årets höjdpunkt och förenar alla.

Regi, foto, klipp: Per-Ove Högnäs

Musik: Erik Petersen

Produktion: Pelago Film i samarbete med Finlands TV/FST 1996

Längd: 40min


Havsfolk (1998)

En dokumentär om tre åländska yrkesfiskare. Filmen berättar om trålfiskaren Tor som ställs inför utsikten att tvingas hugga upp sin båt, som varit hans liv i nästan trettio år. Om skötfiskaren Helena, som funderar mycket kring miljön och om hon alls kan fortsätta med fisket. Om Alfred som halva året fångar torsk utanför Öland, och som önskar att hans barn skall börja med något annat än fiske. För alla tre har fiskaryrket blivit en livsstil. De har den frihet de älskar samtidigt som de ständigt måste före en osäker kamp för sin existens.

Regi, foto, klipp: Per-Ove Högnäs

Musik: Erik Petersen

Produktion: Pelago Film i samarbete med Finlands TV/FST och Sveriges TV 1998

Längd: 35 min


Lång resa till möte (2001)

Filmen är en resa i tiden och främmande länder och berättar om sjömansyrket och en annorlunda livsstil. Det är en dokumentär om längtan, saknad och att förverkliga drömmar. Filmen illustreras av sjömännens egna smalfilmsupptagningar från 1950- 60-talen.

Filmens huvudperson och ledsagare är pensionerade telegrafisten Harry Blomqvist från Mariehamn. I slutet av 1950-talet arbetade han på Gustav Eriksons lastfartyg m/s Degerö, som då gick i linjetrafik mellan Europa och Mexico. Harry bestämmer sig för att ordna en träff med den gamla besättningen. I sökande kommer han i kontakt med kamrater som han inte träffat på över fyrtio år. Det visar sig att knappt hälften är kvar i livet. Även deras fruar inbjuds till träffen.

Filmen berättar om Sven som var hemifrån tretton jular i följd och på väg till Buenos Aires då första flickan föddes. Om Gretel som längtade och skrev brev varje vecka. Om Gurli som ”bäddade med hans kläder” första tiden mannen var till sjöss. Johanna, som först nu har fått en bra relation till sin pappa, talar om besvikelsen då pappan inte var hemma under hennes uppväxt. Båtsmannen och ungkarlen Birger var borta åtta år i sträck med endast en veckas semester. Idag sitter han ensam i sin lägenhet och drömmar om livet i hamnar och karnevaler i Sydamerika.

Harry lyckas till slut få kontakt med den gamla besättningen från Degerö. Alla inbjuds till den stora träffen på Nautical Club i Mariehamn.

Regi, foto klipp: Per-Ove Högnäs

Musik: Erik Petersen

Produktion: Pelago Film i samarbete Finlands TV/FST 2001

Längd: 29 min


Den lyckliga kon (2003)

”Den lyckliga kon” är en dokumentär om en människas kärlek och omtanke om djuren. Det är samtidigt en berättelse om en persons stora uppoffringar och envisa kamp för att hålla fast vid en livsstil och kultur som oåterkalleligt är på väg att försvinna.

”Jag tänker på mina kor dag och natt, utan dem skulle jag inte klara mej. Folk tycker jag inte är riktigt klok som inte lämnar bort djuren men korna är mitt enda sällskap här på ön”. Så säger Rune Jansson, sjuttiofyra år, ungkarl och idag den sista året runt boaren på Bergö i Ålands östra skärgård, en holme som för ett halvt sekel sedan hade omkring trettio permanent boende.

Rune har valt att stå utanför EU:s regelverk. Han vägrar att fylla i blanketter och han vägrar att märka sina kor med gula plastmärken i öronen. Därför kan han heller inte leverera sin mjölk till mejeriet. En del av mjölken ges till kalvarna men de mesta hamnar i dynghögen. Varje år slänger han bort tusentals liter mjölk.

Rune anser att korna har en själ och förstår mycket mer än vad människan anar. Han plågas när han i Tv ser instängda och misskötta djur och hur boskap transporteras som kollin genom Europa. Hans tre kor, Titti, Lisa och Sippan, får så länge vädret tillåter ströva fritt på holmen. Då trivs de, det ser han på dem, och korna är de bästa naturvårdare som finns.

Regi, foto, klipp: Per-Ove Högnäs

Musik: Erik Petersen

Längd: 30min

Produktion: Pelago Film i samarbete med Finlands TV / FST 2003


Pommern - hundra år med en fraktseglare (2004)

Fyrmastbarken Pommern i Mariehamn är idag det enda större seglande handelsfartyg i världen som är bevarat i ursprungligt skick. I augusti 2003 firades Pommerns hundraårsjubileum och segelfartyg med besättningar från hela världen kom till Mariehamn för att uppvakta henne. Efter femtio år som museifartyg har hon nu uppnått en berömmelse hon aldrig hade medan hon seglade på världshaven. Varje år tar hon emot tusentals besökare och intresset bara ökar

I filmen får vi tillsammans med några nu levande besättningsmedlemmar följa Pommern på en jordenruntresa 1936-37, från Mariehamn till Australien och tillbaka till England med vete i lasten. Med på denna resa var den engelska kommendörkaptenen Douglas Fryer, som med sin filmkamera dokumenterade det dagliga arbetet ombord på en djupsjöseglare. Här finns bl.a. unika sekvenser då Pommern på väg från Australien möter isberg och i full storm rundar Sydamerikas sydspets Kap Horn. Samtidigt visas arbetet med upprustningen av fartyget inför hundraårsjubileet.

Regi: Per-Ove Högnäs och Jonas Tuominen

Musik: Erik Petersen

Produktion: Pelago Film i samarbete med Finlands TV 2004

Längd: 28 min.


Bomarsund 1854- Vägen till fred (2007)

I mitten av 1850-talet står Europa på randen av ett storkrig, Krimkriget. Två imperier, Ryssland och Storbritannien kämpar om herraväldet över världen. En krigsfront i Östersjön skall avgöra kampen. Rysslands yttersta utpost i väst är Bomarsund, en befästning som var tänkt att bli ett av Rysslands mäktigaste försvarsverk. När kriget närmar sig 1854 är fästningen endast halvfärdig och blir därför britternas mål. Den brittiska sjömätaren Bartholmew James Sulivan, som länge fört en undanskymd tillvaro i flottan, får slutligen till uppgift att med sitt lilla fartyg Lighting hitta en väg in till fästningen. I Bomarsund sitter kommendanten Jakov Bodisco och inser att situationen i det närmaste är hopplös. Han skall försvara en halvfärdig fästning mot en övermäktig fiende.

Filmen är en berättelse om en bortglömd del av Krimkriget, om stora imperiers kamp över herraväldet i världen och om Åland som i augusti 1854 kom att bli en bricka i ett stort politiskt spel. Samtidigt är det en berättelse om två fiender, som aldrig träffades, men vars handlingar kom att ha stor betydelse för utgången.

Regi: Jonas Tuominen

Producent: Per-Ove Högnäs

Foto: Fred Nordström

Klipp: Klaus Grabber

Musik: Erik Grönvall

Produktion: Pelago Film i samarbete med Finlands TV/FST och Sveriges TV

Längd: 58 min.

Filmen har erhållit stöd av Ålands landskapsregering, Svenska kulturfonden, Alandia-Bolagen, Eckerö Linjen, Ålands kulturstiftelse, Nordens institut på Åland och Olof M. Janssons minnesfond


Edos mack

Medan livet rusat på har tiden stått stilla hos Edos Mack utanför Mariehamn. Mycket lite har förändrats i det lilla gula huset invid landsvägen sedan 1950-talet och på de överfyllda hyllorna utmed väggarna hittar man varor av vitt skilda slag, många sedan länge utgångna.

Och för bröderna Sven och Åke har macken blivit en livsstil, de är uppvuxna där och känner sina kunder. Många har varit dem trogna i över femtio år. Och alla uppskattar den personliga service de får på macken och den tid och omsorg de lägger ner på varje enskild kund. Edos har blivit en mötesplats där man i lugn och ro kan sitta ner för enskilda samtal. Kunderna visar i sin tur sin uppskattning genom att komma dit med gåvor. Monica, som varit Edos trogen sedan hon fick körkort, har alltid nybakade bullar med sig. Och till julen översvämmas de av blommor och presenter av olika slag.

Regi, foto, klipp: Per-Ove Högnäs

Musik: Erik Petersen

Produktion: Pelago Film i samarbete med Finlands TV/FST

Längd: 29 min.

Filmen har erhållit stöd av Ålands landskapsregering, Mariehamns stad och Ålands kulturstiftelse.


Hertiginnans sista resa

Den åländska barken Herzogin Cecilie var på sin tid ett av världens största och mest kända segelfartyg. Hon hörde till Gustaf Eriksons segelfartygsflotta och var hans flaggskepp.  I april 1936 strandar fartyget i Engelska kanalen. Efter en lyckosam resa från Australien med vete i lasten anländer hon till Falmouth och firas som vinnare av Grain Race, de stora segelfartygens kappsegling mellan Australien och Europa. Sju och en halv timme efter avgång från Falmouth seglar hon rakt upp på klipporna vid Devons kust.

Huvudpersonerna i dramat är den unge åländske sjökaptenen Sven Eriksson och hans hustru Pamela Bourne. Hon, högreståndsflickan, ministerdottern, Oxfordstudenten, hade fallit för den stilige kaptenen under en tidigare resa med Hertiginnan.  När det dramatiska skeppsbrottet inträffar är de på sin smekmånadsresa

Herzogin Cecilies grundstötning får omedelbart stor uppmärksamhet. På strandklipporna vid Bolt Head finns snart både radion och de stora tidningarnas korrespondenter. Över femtio tusen människor vallfärdar till olycksplatsen. Även journalfilmarna är på plats och dramat vid Devons kust blir en följetong i världspressen och biografsalongerna.

Filmen är en berättelse om den färgstarka kvinnan Pamela Bourne, och Svens och hennes långa kamp för att rädda Herzogin Cecilie. I tre månader kämpar de mot övermäktiga krafter.

Regi: Per-Ove Högnäs

Foto: Fred Nordström och Per-Ove Högnäs

Klipp: Klaus Grabber

Musik: Peter Hägerstrand

Produktion: Pelago Film i samarbete med Yle5/Jenny Westergård 2013